Skip Navigation Links Startsida - Föreningar

Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva drev under åren 2010-11 projektet Lokala hållbara servicelösningar på landsbygden.

Syftet med projektet var att skapa och utveckla ett antal servicepunkter utspridda i landet. Dessa ska sedan kunna fungera som exempel för andra som vill utveckla sina egna servicepunkter. Projektet pågick till sista september 2011.

Ca 15 orter spridda över landet blev utvalda att delta i projektet. I södra Sverige ingick fem orter,  fyra i Kalmar län och en i Jönköpings län, Stenberga.
Stenberga valdes kanske för sin styrka vad gäller sammanhållning och engagemang. Detta märks tydligt bl.a. i alla de föreningar som finns i byn (Hembygdsföreningen, Näverlundadalen, Skytteföreningen, Ekonomiska föreningen m. fl.). För ca 20 år sen genomfördes ett annat stort projekt i Stenberga. Man byggde då upp Näverbyn, en central punkt med bl. a. affär, demensboende och förskola/fritids. Egentligen kan man nog säga att projektet Lokala hållbara servicelösningar på landsbygden är en uppföljning och fördjupning.