Skip Navigation Links Startsida - Föreningar

Pälle Näver

 

Pälle Näver

 

Den 12:e Juli 1897 föddes Smålandskalden och rimsmidaren Josef Högstedt alias Pälle Näver.

Intresset för diktning hade han ärvt av sin far och han började tidigt att skriva ”små pekoral”, som han sa.

Josef hade inte tänkt att bli författare utan att som sina förfäder bli militär. Han värvade sig till Kungliga Livgrenadjärskompaniet i Linköping, mitt under första världskriget. Svåra förhållanden under manövrar gjorde honom svag och han insjuknade i den fruktade "lungsoten", TBC. Ingen trodde att han skulle överleva, men han återkom till livet som genom ett under.

Under konvalescenstiden utvecklades hans diktarådra. Han skrev av sig sin ångest och oro och sina funderingar över livet. 1923 kom Solfjät, hans första diktsamling, ut och den följdes senare av ytterligare två böcker. 

Av en ren slump hittade en man dessa tre diktsamlingar på Kungliga biblioteket i Stockholm. Han fastnade för den unge Josefs diktning och kontaktade honom brevledes. I detta brev undrade han om inte denne, för honom helt okände, Josef Högstedt kunde tänka sig att kontrakterat skriva en dikt per vecka för landsortspressen.  Josef skrev på kontraktet och tog sig i samband med detta pseudonymen, Pälle Näver. Den första dikten undertecknad, Pälle Näver kom ut i oktober 1934.

Han skrev en dikt varje vecka som gavs ut i ett 30-tal tidningar i Sverige och fyra svensk-amerikanska tidningar i Amerika. Han bröt kontraktet 1978 och hade då under 44 år inte missat en enda vecka av "Veckans visa", som den kallades. Pälle gav även ut 21 diktsamlingar under sitt verksamma liv.

Under 1940-talet byggde han upp en diktarstuga, kallad Vättehult. Denna stuga blev hans arbetsplats och här tog han emot tusentals besökare varje år.

Pälle var främst naturlyriker och fick inspiration till dikter genom naturupplevelser, årstidsväxlingar eller bara genom en liten oansenlig blomma. Han skrev även dikter om människor, många gånger med humoristiska inslag.

Han fick som få andra diktare, ta emot ära och berömmelse under sin levnad. Han blev bl.a. hedrad genom att en byst i brons föreställande Pälle själv uppfördes vid Stenberga hembygdsgård.

Pälle gick bort den 15:e Januari 1986 och ligger begravd vid sina fäders kyrka i Stenberga.

 

Pälle Näver 1897-1986
Pälle Nävers älskade diktarstuga, Vättehult.