Skip Navigation Links Startsida - Föreningar

Stenberga Hembygdsförening

 

§1         "Föreningens ändamål är att värna om Stenberga sockens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer."


Vill du bli medlem?
Då betalar du in 100 kr per person/år till bg 5928-2533, eller
Swish 123 385 14 90 
Glöm inte ange avsändare, namn

Skicka även adressuppgifter, e-post adress till: ruth@ekholmensgard.se

Vi finns nu också på Sveriges Hembyggdsförbunds hemsida. Där kommer vi under hand att lägga upp bilder o dyl.

Länk:  

https://www.hembygd.se/admin/stenberga-hembygdsf-rening/

              

 

 I sammarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

Joshuastugan, Blåsmålen, 1950-tal Ljusstöpning, Stenberga, 1950-tal Lucia, Edna Jonsson, med stjärngossar. Stenberga 1950-tal Utsikt över västra utfarten, mot Vetlanda, från kyrkan. foto Mårten Sjöbeck, 1940-50-tal Skidtävling i Stenberga, 1950-tal Stenberga Kyrkskola, numera i kyrkans ägo Studiecirkel på vandring i Stenberga. 1950-tal Infarten till Stenberga 2019 Hembygdsgården på 1950-talet Kvinnor utklädda till pigor, Stenberga, slutet 1950-talet Flygbild över Stenberga 1950-tal. Gårdsnamn etc. angivna. Gunnar 'Post', en välkänd man som skötte postdistrubitionen i byn under 1940-1960-talet. Bygdens poet, Pälle Näver (Josef Högstedt, 1897-1986). Naturlyriker som publicerade 1000-tals dikter i landsortstidningar. Midsommarstången skall kläs! 2018. Midsommarlekar med barnen. 2018