Skip Navigation Links Startsida - Föreningar

Stenberga servicepunkt

Stenberga hade förmånen att vara utvald som en av femton orter att delta i Hela Sverige ska levas projekt " Lokala hållbara servicelösnningar på landsbygden", som pågick åren 2010-2011. Den lokala projektgruppen gjorde då en inventering av vad boende och besökare i Stenberga har behov av och önskemål om vad gäller service. Stenbergabutiken, som ligger mitt i byn, i Näverbyn, är central för Stenbergas överlevnad. Vi ville därför utveckla butiken och dess omgivning till att bli Stenberga servicepunkt.

Stenberga byalag ekonomisk förening fortsatte sedan arbetet med servicepunkten tillsammans med Stenbergabutiken. Stenberga servicepunkt var ett Leader-projekt som avslutades sista november 2014. Detta innebar att en del av finansieringen kom från EU, en del från Vetlanda kommun och resten från ideella insatser från många bybor. Stort tack till alla inblandade!

Innehållet i servicepunkten kommer att variera över tiden beroende på vad boende och besökare anser sig ha behov av.

Stenbergabutiken, som är centrum i servicepunkten, innehåller just nu abonnemangsköp, dator och skrivare, kopiator och scanner, turistinformation, kartor, kommunal information t.ex. om bokbussen och närtrafiken, fritt wifi, apoteksvaror i butik samt utlämningsställe för beställda apoteksvaror, kaffehörna där du kan dricka en kopp kaffe med något gott från bake off-ugnen. Föredrar du friska luften kan kaffet avnjutas på uteplatsen vid ingången till butiken.

I Näverbyn används matsalen till konferens- och samlingslokal. Den är utrustad med datoranslutning till en projektor för t.ex. bildvisning. Till höger om Näverbyns huvudentré har en hjärtstartare placerats. På så sätt finns den tillgänglig dygnets alla timmar.

Målet är också att skapa fritidssysselsättningar för boende och besökare. I samband med minigolfbanan har en sandlåda anlagts och en gungställning satts upp. Funderingarna kring nytt gym och bastu har lett till att ritningar finns och kommunen givit bygglov för en sådan byggnad. Möjligheten att använda befintliga lokaler för dessa ändamål undersöks. Detta är alltså en process som pågår. Funderingarna har dock resulterat i att några nya gymmaskiner införskaffats, bl.a. löpband.