Skip Navigation Links Startsida - Föreningar

Styrelsen

Stenberga byalag ekonomisk förenings styrelse 2023-2024

Åke Rydén, ordf
076-345 55 35
ake.ryden@hydro.com

Håkan Lindmark, vice ordf
073-077 86 34
hakanp.lindmark@gmail.com

Per Stålhammar, kassör
070-623 79 91
per@lovisen.se

Cecilia Malmqvist, sekreterare
070-604 00 53
salshult@gmail.com

Elin Gustafsson
073-816 22 33
elin.jag@hotmail.com

Elin Stålhammar
073-026 80 06
elin.stalhammar@hotmail.com

Sigge Ahnstedt, suppleant
070-603 95 82
sigge@hagablanket.se